„Paulus“ Mendelssohn Bartholdy

Dirigent: Albert Henn